Mediul înconjurător reprezintă un element esenţial al existenţei umane, fiind rezultatul interacţiunii dintre elementele naturale: sol, aer, apă, climă, biosferă, cu elemente rezultate din activitatea umană. Toate acestea influenţează condiţiile existenţiale şi posibilităţile de dezvoltare viitoare a societăţii, drept urmare, protecţia mediului este o prioritate atât la nivelul României, cât şi la scară globală.

         

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta se reorganizează si funcţionează in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, ale Hotararii Guvernului nr.48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, precum si a altor acte normative.

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa este instituţie publica cu personalitate juridică, aflata în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor si legislaţiei in domeniul protectiei mediului la nivel judeţean.

          Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emite acte de reglementare in domeniul protectiei mediului, in conformitate cu competentele atribuite de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, prevazute de legislatia in vigoare.

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa are sediul în Strada Unirii Nr. 23, Municipiul Constanta, Judeţul Constanţa.

          Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa este asigurată de un Director executiv numit prin decizie a Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul conform al ministrului mediului, în condiţiile legii.

 

Program de lucru:

                                      Luni -  joi:  08.00 - 16.30

                                      Vineri:        08.00 - 14.00

                         

Program de lucru Birou Relatii cu Publicul:

Începând cu data de 02.06.2021,   programul BIROULUI  DE RELATII CU PUBLICUL,pentru depunerea  si eliberarea documentatiilor, va fi următorul:

            Luni -  Joi    09.00 - 13.00 - Depunere si eliberări documente

            Vineri           09.00 –11.00 -  Depunere si eliberări documente

Tarifele se vor  achita  prin ordin de plată, mandat postal sau orice alte mijloace care permit plata în contul bancar al A.P.M. Constanta.

TITULAR: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI    CONSTANTA

CIF: 1863832

Cont IBAN: RO03TREZ2315032XXX005043

DESCHIS LA TREZORERIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Pe ordinul de plată/mandatul postal se va trece denumirea obiectivului pentru care se face plata (cf. certificat urbanism) si beneficiarul real al acestuia (dacă diferă de plătitor)

 Transmiterea documentelor va putea fi efectuată si prin  posta sau curier.

Pe e-mail se pot transmite doar completări ale actelor de reglementare (maxim 2 pagini) la adresa  office[@]apmct.anpm.ro.

Celelalte raportări se pot transmite si astfel:

  • Pentru raportările privind gestiunea deseurilor, chimicale, biodiversitate etc. e-mail: deseuri[@]apmct.anpm.ro(cu exceptia formularelor de transport – doar postă sau curier )
  • Pentru documente legate de activitatea Serviciului Monitorizare si Laboratoare, e-mail: monitorizare[@]apmct.anpm.ro
  • Pentru documentele care privesc biroul Buget, Finante, Administrativ si Resurse Umane, e-mail: buget.finante[@]apmct.anpm.ro
  • Petitii, sesizări, informatia de mediu si alte solicitări generale, e-mail: office[@]apmct.anpm.ro

          Pentru informatii suplimentare, vă recomandăm să contactati si serviciile de specialitate prin telefon sau e-mail.

 Nr. telefon ale institutiei: 0241 54 65 96; 0241 54 66 96; 0241 54 3717/ fax tasta 7

Adresa:  str. Unirii, nr.23, Constanta, cod 900532

Adresa e-mail: office[@]apmct.anpm.ro

  AICI regăsiti o listă cu numere de telefon de contact ale angajatilor APM Cta

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mentionăm că se  vor respecta prevederile în vigoare privind măsurile de protectie si prevenire împotriva infectării cu Covid-19 (distantare socială, igienizare, purtarea măstii în spatiu public închis, etc.).

                 

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.