Birou de presa

tipareste trimite pe mail

 Accesul la informatia de interes public

Detalii

Autor: APM Constanţa,
Adăugat: 2010-08-20 11:25:08
Ultima actualizare: 2014-02-12 11:11:30

Taguri

Legea 544/2001- informaţii de interes public

Baza legala

Reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt:

Documente internaţionale:

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 19: "Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei şi a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fără nici o interferenţă şi de a căuta, a primi şi a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere."

Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, art. 10.Principiile de la Johannesburg, Principiul I.

Documente interne:

Constituţia României, art. 31: "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit... Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de personal."

  • Legea nr. 544 din 2001privind liberul acces la informaţiile de interes public
  • Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  

Ce este informaţia de interes public?

Informaţie de interes public: Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Informaţii exceptate

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:

a. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

c. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

d. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

f. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

g. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.”

Categorii de informaţii de interes public 

A. Informaţii furnizate din oficiu - informaţii pe care instituţia publică este obligată să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens 

Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f. programele şi strategiile proprii;

g. lista cuprinzând documentele de interes public;

h. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

B. Informaţii furnizate la cerere, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu - informaţii obţinute în urma unei solicitări adresată în scris sau verbal

 „Solicitarea de informaţii de interes public este acţiunea verbală sau scrisă (pe suport de hârtie sau electronic) prin care o persoană (fizică sau juridică, română ori străină) poate cere informaţii considerate ca fiind de interes public.”

„Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal".

Persoana responsabila de informarea publică : 

Nume si prenume: Bucsan Monica

Tel: 0241-546.596, 0241-546.696 (tasta 4)

Fax: 0241-543.717

E-mail: relatii.publice@apmct.anpm.ro

Adresa: Str. Unirii nr. 23, Constanţa, Cod: 900532

---------------------------------------------------------------------

Buletin informativ

Regulament de organizare si functionare

Raport de evaluare a Legii nr. 544/2001 pe anul 2013

Raport de evaluare a Legii nr. 52/2002 pe anul 2013

Raport de evaluare a Legii nr. 544/2001 pe anul 2012

Raport de evaluare a Legii nr. 52/2002 pe anul 2012

Raport de evaluare a Legii nr.544/2001 pe anul 2011

Raport de evaluare a Legii nr.52/2002 pe anul 2011

----------------------------------------------------------------------

Modele formulare:

Model cerere solicitare informatii de interes public

Model reclamatie administrativa 1

Model reclamatie administrativa 2


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.