Programe, Proiecte, Relatii internationale

tipareste trimite pe mail

 Politici de mediu

Detalii

Autor: APM Constanţa,
Adăugat: 2010-10-21 13:48:52
Ultima actualizare: 2011-03-16 11:28:24

Taguri

Caracteristicile politicii de mediu

Ca si in alte state, mediu inconjurator din Romania este afectat de majoritatea activitatilor economice, precum si de sursele de poluare transfrontaliere. De asemenea, ca o consecinta a pozitiei sale geografice, Romania este o tara cu o diversitate biologica ridicata, exprimata atat la nivel de ecosisteme, cat si la nivel de specii. Aceste aspecte sunt tratate de numeroase strategii nationale, cum ar fi strategia nationala de mediu, politica in domeniul gospodaririi apelor, strategia de conservare a biodiversitatii, managementul integrat al zonelor costiere, in domeniul schimbarilor climatice, al inundatiilor, al eficientei energetice, securitatii nucleare. Axul central al acestor politici de mediu il constituie asigurarea unui mediu mai curat pentru sanatatea locuitorilor tarii, intreruperea cercului vicios al saraciei si deteriorarii mediului, asigurarea unei cresteri economice regenerative si inovative, spre binele generatiilor actuale si viitoare.

Suma strategiilor de mediu este reflectata in Planul National de Dezvoltare 2007-2013 de prioritatea "protectia si imbunatatirea mediului", al carui obiectiv este protejarea si imbunatatirea calitatii mediului, in conformitate cu nevoile economice si sociale ale Romaniei, conducand astfel la imbunatatirea semnificativa a calitatea vietii prin incurajarea dezvoltarii durabile. Prioritatea este prevazuta sa se implementeze prin intermediul a doua axe:

  • Axa 1: Imbunatatirea standardelor de viata prin asigurarea serviciilor de utilitati publice la standardele de calitate si cantitate cerute, in sectoarele de apa si deseuri, in 40 regiuni/judete pana in 2015, precum si construirea sistemelor integrate de deseuri in minim 20 de regiuni/judete si extinderea infrastructurii municipale de deseuri in late 20 regiuni/judete.
  • Axa 2: Imbunatatirea sistemelor sectoriale de management de mediu, respectiv protectia apelor (epurarea corespunzatoare a apelor uzate pentru minim 250 de aglomerari, asigurarea calitatii apei potabile, conform standardelor europene, in toate aglomerarile urbane, precum si in localitatile rurale de peste 10.000 locuitori), solului (inchiderea a minim 80 de depozite municipale de deseuri neconforme, reabilitarea unor terenuri contaminate), si aerului (retehnologizarea sistemelor de termoficare din sectorul public), si asigurarea unui management imbunatatit al resurselor naturale (planuri de management pentru siturile Natura 2000, realizarea de lucrari de protectie impotriva dezastrelor naturale).

Instrumente financiare de implementare:

Implementarea politicilor de mediu este finantata de mai multe tipuri de fonduri europene si romanesti, insumand circa 6,6 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013, prin intermediul urmatoarelor surse:

  1. Instrumente structurale europene (Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune);
  2. Sursele publice nationale care co-finanteaza fondurile UE si finanteaza din surse autohtone si credite externe programe de investitii similare, in domeniul mediului si biodiversitatii, cum ar fi Fondul de Mediu;
  3. Surse private, destinate exclusiv co-finantarii fondurilor europene sau fondurilor romanesti.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.