Emisii poluanţi atmosferici

tipareste trimite pe mail

 Prezentare

Detalii

Autor: APM Constanţa,
Adăugat: 2010-09-01 13:59:36
Ultima actualizare: 2010-09-01 15:00:22

Emisii de gaze cu efect acidifiant

Acidifierea este procesul de modificare a caracterului chimic natural al unui component al mediului, ca urmare a prezenţei unor compuşi alogeni care determină o serie de reacţii chimice în atmosferă, conducând la modificarea pH-ului aerului, precipitaţiilor şi solului.

Procesul de formare a depunerilor acide sau bazice începe prin antrenarea a trei poluanţi în atmosferă (SO2, NOx, NH3) care, în contact cu lumina solară şi vaporii de apă formează compuşi acizi sau bazici (NH3). În timpul precipitaţiilor, compuşii acizi se depun pe sol sau în apă. Alteori gazele pot antrena praf sau alte particule care ajung pe sol în forma uscată sau în apa de suprafaţă şi chiar în cea subterană. Depunerile acide afectează apa de suprafaţă, freatică şi solul, prejudicii importante suferind lacurile şi fauna piscicolă, pădurile, agricultura şi animalele.

În anul 2009 inventarul emisiilor s-a realizat pentru un număr de 78 societăţi, faţă de anul 2008, când inventarul a fost efectuat pentru 81 societăţi.

Emisiile de compuşi organici volatili nemetanici (NMVOC)

Termenul „NMVOC” este o prescurtare provenita de la terminologia utilizată în engleza pentru o grupă de substanţe ce include compuşii organici volatili, cu excepţia metanului. Termenul „COV” este o prescurtare utilizată pentru grupa de substanţe ce include toţi compuşii organici volatili, inclusiv metanul.

Valorile emisiilor de hidrocarburi nemetanice din anul 2009 au înregistrat o scădere faţă deanul 2008, în special datorită micşorării contribuţiei grupei 05 - extracţia şi distribuţia combustibililor fosili (în anul 2009, emisia de NMVOC a fost de 3750,13, faţă de 13077,2 t în 2008).

Emisii de metale grele

Metalele grele sunt compuşi care nu pot fi degradaţi pe cale naturală, având timp îndelungat de remanenţă în mediu, iar pe termen lung sunt periculoşi deoarece se pot acumula în lanţul trofic. Metalele grele pot proveni de la surse staţionare şi mobile: procese de ardere a combustibililor şi deşeurilor, procese tehnologice din metalurgia metalelor neferoase grele şi traficul rutier. Aceşti poluanţi pot provoca afecţiuni musculare, nervoase, digestive, stări generale de apatie; pot afecta procesul de dezvoltare al plantelor, împiedicând desfăşurarea normală a fotosintezei, respiraţiei sau transpiraţiei.

Valorile emisiilor de metale grele din anul 2009 au înregistrat o creştere faţă deanul2008, în special datorităcontribuţiei grupei 01 - arderi în energetică şi industrii de transformare (în anul 2009, 4,99t, faţă de 0,26t în 2008).

Emisii de poluanţi organici persistenţi (POPs)

Poluanţii organici persistenţi sunt substanţe chimice foarte stabile, care se pot acumula în lanţurile trofice biologice, cu un grad mare de risc asupra sănătăţii omului şi a mediului înconjurător.

În vederea reducerii impactului asupra mediului înconjurător, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu a adoptat, în cadrul Convenţiei de la Stockholm (mai 2001), un program vizând controlul şi eliminarea a 12 POP (pesticide: aldrin, clordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaclor, mirex, toxafen, industriali: hexaclorbenzen HCB, bifenilicloruraţi PCB; subproduse: dioxine, furani).

Valorile emisiilor de poluanţi organici persistenţi au înregistrat o uşoară scădere faţă de anul 2008.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.