SOL, SUBSOL

tipareste trimite pe mail

 Sol

Detalii

Autor: APM Constanţa,
Adăugat: 2010-08-31 15:31:02
Ultima actualizare: 2011-08-10 11:49:17

Taguri

Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor. Ca interfaţă dintre pământ, aer şi apa, solul este o resursă neregenerabilă care îndeplineşte mai multe funcţii vitale:

 • producerea de hrană/biomasă;
 • depozitarea, filtrarea şi transformarea multor substanţe;
 • sursa de biodiversitate, habitate, specii şi gene;
 • serveşte drept platformă/mediu fizic pentru oameni şi activităţile umane;
 • sursă de materii prime, bazin carbonifer;
 • patrimoniu geologic şi arheologic.

Principalele procese de degradare ale solului sunt:

 • eroziunea;
 • degradarea materiei organice;
 • contaminarea;
 • salinizarea;
 • compactizarea;
 • pierderea biodiversităţii solului;
 • scoaterea din circuitul agricol;
 • alunecările de teren şi inundaţiile. 

Solul este supus acţiunii poluărilor din aer şi apă, fiind locul de întâlnire al diferiţilor poluanţi: pulberile din aer şi gazele toxice dizolvate de ploaie în atmosferă se întorc pe sol; apele de infiltraţie impregnează solul cu poluanţi antrenându-l spre adâncime; râurile poluate infectează suprafeţele inundate sau irigate. Aproape toate reziduurile solide sunt depozitate prin aglomerare sau aruncate la întamplare pe sol. Poluarea solului este forma de poluare cea mai dificil de măsurat şi de controlat. Solul este mai dificil de curăţat decât aerul sau apa.

Inventarul siturilor contaminate

În conformitate cu prevederile HG 1408/2007 – privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, au fost identificate “siturile potenţial contaminate” prin completarea unui chestionar de către operatorul economic sau deţinătorul de teren. Pe baza informaţiilor din chestionar, a fost efectuată o evaluare preliminară a riscului pentru a încadra situl într-o ordine relativă a priorităţii faţă de celelalte situri, în baza unui scor. Acest scor este obţinut automat atunci când datele din chestionar sunt introduse în baza de date “on-line” privind Inventarul Naţional al Siturilor Contaminate.

Planul de implementare a HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului. Etapa I – identificarea şi realizarea listei siturilor contaminate/potenţial contaminate, a fost aprobat de conducerea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului Bucureşti.

La nivelul Judeţului Constanţa au fost inventariaţi un număr de 55 operatori economici şi 70 administraţii publice locale, deţinători de terenuri pe a căror amplasamente este posibilă prezenţa unor astfel de situri.

În urma analizării chestionarelor prevăzute în anxele 1 şi 2 ale HG 1408/2007, au fost propuse pentru includerea în lista siturilor contaminate/potenţial contaminate a  operatorilor economici prezentaţi în tabelul de mai jos. 

Inventarul siturilor contaminate şi potenţial contaminate la nivelul judeţului

 

 

Nr. crt.

Numele proprietarului /deţinătorului sitului contaminat

Localizare sit contaminat

Tipul de proprietate asupra terenului

Tipul activităţii poluatoare

Natura sursei de poluare

Natura

poluanţilor

Vârsta poluării

Supraf.

contaminată (mp)

Obs.

 

1

SC Rompetrol Rafinare SA Năvodari

DJ 226 Km 23, Năvodari

Proprietate privată

Industria pterochimică

Nămol provenit de la epurarea apelor uzate

Hidrocarburi

1978

5000

Contaminare dovedită analitic

2

SC Marway Fertilchim SA Năvodari

Str. Principala 1, Năvodari

Proprietate privată

Industria

chimică

Bataluri fosfogips

Fosfogips (din activitatea de producere a acidului fosforic)

1954

420000

Batalurile nu sunt utilizate

Contaminare dovedită analitic

3

SC Oil Terminal SA Constanţa

Secţia Platformă Sud,

Zona Movila Sara

Proprietate privată  a statului

Depozitare, manipulare ţiţei, produse petroliere, petrochimice şi chimice

Pierderi accidentale din rezervoare

Produs petrolier

1976

946000

Contaminare dovedită analitic

4

Secţia  Platformă Nord – str. Caraiman 2, Constanţa

Proprietate privată  a statului

Depozitare, manipulare ţiţei, produse petroliere, petrochimice şi chimice

Pierderi accidentale din rezervoare

Produs petrolier

1898

1097000

Contaminare dovedită analitic


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.